EL NOSTRE ESTIL EDUCATIU

Publicat a: El dia a dia a l'escola

QUIN TIPUS D’EDUCACIÓ OFERIM?

 

El tipus d’educació que oferim respon a una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.

Volem que el nostre alumnat sigui feliç en el seu treball, en la relació amb els altres i en totes les activitats que realitzen.

✦ Desenvolupem una pedagogia:

- Atenta a cada persona, acollint-la tal com és.

- Amb preferència pels que tenen més dificultats.

- Que confia en les possibilitats de creixement personal de cadascú.

✦ Volem ajudar els nostres alumnes a:

 - Descobrir i potenciar les seves possibilitats i acceptar les seves qualitats i limitacions.

- Tenir hàbits de treball i ordre que els ajudin a aconseguir una cultura sòlida.

- Créixer en una dimensió social.

- Desenvolupar la seva dimensió ètica i transcendent.

- Obrir-se a l’experiència de trobar-se amb Jesucrist.

- Comprometre’s en la construcció d’un món més just i solidari.

 ✦ Oferim una educació en valors i destaquem com a prioritats:

- La llibertat, la responsabilitat, i el sentit crític.

- La justícia i la solidaritat.

- La pau i la convivència.

- La interioritat.

✦ Busquem el desenvolupament integral de l’alumnat mitjançant:

- El treball intel·lectual i l’anàlisi crítica.

- La formació científica i tecnològica.

- L’ensenyament de la religió.

- El desenvolupament de la creativitat.

- El treball en equip.

✦ Adoptem una Metodologia:

- Personalitzada, activa i preventiva.

- Creadora d’hàbits de treball i ordre.

- Afavoridora de la dimensió social.

- Que fomenta el gust pel treball ben fet.

Accés a la Plataforma (versió antiga)

https://jesusmariact-jm-barcelona.micolegio.es/educamos/

EX ALUMNES JM Claudina