escola verda

escola verda (5)

Durant el curs escolar, setmanalment, destinem un dia a oferir consells ecològics útils i a l’abast de l’alumnat des d’una varietat de temes.

La nostra escola celebra el DMMA (5 de Juny) i ens unim a l’objectiu d’esdevenir persones actives en el desenvolupament sostenible i la necessitat de preservar i millorar el medi ambient.

Vídeo relacionat

La nostra escola educa en el recilatge i compta amb contenidors específics destinats al reciclatge de difersos materials per tal d’afavorir la recollida selectiva i ser respectuosos amb el medi ambient.

Ser una Escola Verda significa haver rebut un distintiu certificant el compromís de l’escola per desenvolupar diferents accions vinculades a l’educació ambiental i de respecte vers el seu entorn.

La nostra escola s’adereix al Pla de Consum de fruita a les escoles de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una iniciativa de L’Unió Europea i consisteix a millorar la salut dels infants fomentant menjar fruita i verdura en cada àpat, tant a casa com a l’escola, i tenir un estil de vida actiu (caminar, pujar escales, jugar, fer esport…).

Accés a la Plataforma (versió antiga)

https://jesusmariact-jm-barcelona.micolegio.es/educamos/

EX ALUMNES JM Claudina