LA GESTIÓ DEL NOSTRE CENTRE

Publicat a: El dia a dia a l'escola

La gestió dels nostres centres és participativa assumint cadascú la part que ens correspon en la responsabilitat global del Centre.

 

 

 

 

 

 

Es basa en els principis de:

  • Corresponsabilitat, en la presa de decisions i acceptació de les conseqüències.
  • Subsidiarietat, que significa una delimitació clara en el camp d'accions i competències.
  • Representativitat, per la que tots els membres de la Comunitat Educativa tenen possibilitat d'intervenir en el funcionament del Centre.
  • Assumir el caràcter propi és la base de la nostra acció educativa. Compartir criteris, inquietuds i il.lusions garanteix la unitat i la participació responsable de tots.

 

Accés a la Plataforma (versió antiga)

https://jesusmariact-jm-barcelona.micolegio.es/educamos/

EX ALUMNES JM Claudina