EL PROGRAMA PIPE

Publicat a: El dia a dia a l'escola

PIPE és un programa flexible i gratuït per potenciar, millorar i estandarditzar l’ensenyament d’idiomes a l’escola de forma global, compatible i amb resultats avalats/certificats per entitats de reconegut prestigi internacional. 

 

L’Escola Jesús-Maria Claudina Thévenet es va adherir al programa el curs 2013-2014 per tal de facilitar tant a l’alumnat com al seu entorn (comunitat educativa, família…) un contacte directe, natural i continu amb els idiomes, per tal que puguin desenvolupar habilitats lingüístiques útils en diferents situacions de la vida quotidiana.

El pla es portarà a terme amb l’actuació sobre tres eixos fonamentals:

Curricular: ampliant el temps dedicat a l’ensenyament d’idiomes al Centre Educatiu, així com l’ús i la presència de llengües estrangeres en tots els àmbits de la vida escolar.

Complementari: formant i avaluant específicament l’equip docent.

Extraescolar: oferint al centre un ampli ventall d’activitats dirigides als alumnes d’E. Infantil, Primària i Secundària amb l’objectiu de millorar les seves habilitats comunicatives en llengües estrangeres.

Un dels elements amb més importància en el projecte és la realització d’avaluació externa de l’alumnat, professorat i dels membres de la comunitat educativa del Centre a través d’institucions oficials com Cambridge University per a l’anglès. 

El pla PIPE es divideix en 4 fases o programes, cada una d’ells té unes característiques específiques i uns objectius a assolir que permeten a les escoles adherides anar progressant en matèria de plurilingüisme:

Actualment l’escola es troba dins del Programa d’Iniciació Plurilingüisme (PIP), situant-se així en el primer esglaó.  A partir d’aquí, el Pla PIPE pretén implementar i optimitzar l’eficàcia de l’ensenyament d’idiomes a l’escola amb:

 

  • L’increment qualitatiu i quantitatiu de l’ensenyament de llengües estrangeres.
  • La millora de la formació del professorat.

Accés a la Plataforma (versió antiga)

https://jesusmariact-jm-barcelona.micolegio.es/educamos/

EX ALUMNES JM Claudina