ALTRES SERVEIS OFERTS PER L'ESCOLA

Publicat a: El dia a dia a l'escola

Orientació psicopedagògica,  la Plataforma digital o el servei de Biblioteca són altres dels serveis que l'escola ofereix als alumnes i a les seves famílies.

 

 

 

 

 

L'ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA:

 Equip format per una psicòloga, una psicopedagoga i mestres en Ed. Especial de l'escola.

Que assesora el professorat, els alumnes i les seves famílies.

 

LA PLATAFORMA DIGITAL: Eina de comunicació i gestió de l'escola. 

Gestiona tot el que té a veure amb el nostre centre com per exemple la facturació, les entrevistes amb els pares, els informes d'avaluació o els informes de preavaluació (ESO). Facilita la comunicació instantània entre les famílies i el professorat (manques d'assistència o retards), de sortides, de circulars informatives de l'escola, de reunions de centre, d'actes festius, del calendari escolar, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL SERVEI DE BIBLIOTECA :

 De 17 a 18 de la tarda diàriament l'escola ofereix als alumnes des de 4t de Primària fins 4t de l'ESO.

Un espai de treball personal on els alumnes poden consultar internet i els llibres de la biblioteca de l'escola.

Accés a la Plataforma (versió antiga)

https://jesusmariact-jm-barcelona.micolegio.es/educamos/

EX ALUMNES JM Claudina