Projecte TIC-TAC

Publicat a: El dia a dia a l'escola

Durant els darrers anys la implantació de les noves tecnologies ha estat una de les prioritats en el nostre centre amb l’objectiu d’oferir als nostres alumnes una educació diversificada i oberta cap el segle XXI.

I amb aquest objectiu hem anat dotant el nostre centre de les tecnologies més adequades per a dur a terme aquest objectiu i a la vegada hem proporcionat als mestres la formació idònia per tal que els mestres siguin els que puguin transmetre el gust per aprendre per mitjà d’aquestes tecnologies que posem a l’abast dels nostres alumnes.

 

I això ho podem portar a terme  gràcies a uns recursos:

* Aules dotades d'un sistema de projecció i interactivitat (PD o PDI)

* Ordinadors  a disposició dels alumnes per tal que es puguin realitzar diferents tasques dins de la pròpia aula.

* Línies de fibra òptica per poder oferir un ample de banda suficient per a la navegació àgil a la xarxa. Per tal d' engegar el programa 1x1  i que cada alumne pugui fer servir el seu portàtil en l'àmbit escolar.

* Modernització del sistema Wifi de l'escola per adequar-lo a  les necessitats futures derivades de l'ús intensiu de la xarxa.

* Implantació d'una plataforma de comunicació i d'ensenyament-aprenentatge on hi accedeixin tots els membres de la comunitat educativa  (alumnes, professors, pares i mares, pas).

 

Accés a la Plataforma (versió antiga)

https://jesusmariact-jm-barcelona.micolegio.es/educamos/

EX ALUMNES JM Claudina