EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6 A 12 ANYS)

L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA té com a finalitat que l’infant desenvolupi les seves capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i que garanteixi, alhora, l’adquisició de coneixements, formant-lo com a persona.
Així mateix, ha d’aconseguir certa autonomia  de  manera  que  pugui desenvolupar iniciatives pròpies i resoldre situacions de la vida quotidiana.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

• Tallers
• Project
• Biblioteca
• Jocs matemàtics
• Racons de treball
• Tutoria