UNA ESCOLA AMB DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

La nostra escola porta ja uns quants anys amb un projecte de Diversificació Curricular a Secundària, on alguns dels nostres alumnes cursen matèries comunes amb els seus companys de classe i d’altres específiques d’aquest programa ( PDC) que s’agrupen en àmbits i treballen per projectes.

Un projecte és la redacció d’un diari escolar, un altre és la creació i manteniment d’un hort escolar i l’altre projecte té a veure amb projectes més tecnològics com el revestiment amb la tècnica del mosaic de diferents parts de l’escola.

La major part d’aquests alumnes finalment treuen el graduat en l’E.S.O.